NES diagnose en therapie

 

Om de zwakke schakels in je gezondheid  zichtbaar te maken

Het NES  (Nutri-Energetics Systems) systeem is het eerste computer gestuurde systeem dat het mogelijk maakt een complete scan van het lichaam te maken zonder dat dit belastend is voor de gezondheid. In een  relatief korte tijd krijg ik via rapportageschermen een compleet overzicht van zowel je geestelijke als lichamelijke gesteldheid van het scan moment.
In interactie met de cliënt worden deze gegevens geanalyseerd en kan een gerichte, effectieve behandelingsaanpak worden opgesteld en uitgevoerd. Een NES scan helpt bij het opsporen van risicofactoren met betrekking tot je gezondheid.

Rondom elk fysieke lichaam bevindt zich een Lichaamsveld een soort  informatieveld.  Dit Lichaamsveld maakt deel uit van alle processen die in het menselijk lichaam plaatsvinden. Dit Lichaamsveld is met behulp van NES te meten.

De Scan
Het scanproces is heel eenvoudig, daarom ook heel goed toepasbaar bij kinderen. Binnen enkele seconden worden 145 tests van verschillende gezondheidsindicatoren afgenomen. De resultaten worden in overzichtelijke rapportageschermen weergegeven.

De Rapportage
De rapportageschermen zijn in volgorde van belangrijkheid gerangschikt en geven de volgende informatie

 • Uitlijning op aardmagnetische velden
 • Beschikbare energie om de belangrijkste processen in je lichaam goed te kunnen laten verlopen
 • Status en conditie van organen en orgaanstelsels
 • Meridianenstatus (zoals bekend vanuit de Chinese acupunctuur)
 • Conditie en belastingen van het immuunsysteem
 • Informatieoverdracht blokkades in het lichaam
 • Psychische en emotionele onbalans
 • Opgeslagen shock en trauma’s
 • Spier- en beendergestel informatie
 • Mate van belasting door pesticiden, vluchtige stoffen, zware metalen of straling  
 • Opnamevermogen, voedselvertering en tekorten van voedingsstoffen
 • Voedsel intolerantie en allergenen

De behandelingsaanpak
Na de scan wordt de uitkomst doorgenomen en vanuit interactie en afstemming met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld. Onderdeel van dit behandelplan kan het voorschrijven van correctiedruppels (Infoceuticals) zijn.

NES Infoceuticals
NES heeft een serie preparaten ontwikkeld die Infoceuticals worden genoemd. Deze corrigeren verstoringen in het Lichaamsveld. Wanneer de informatieoverdracht in het Lichaamsveld wordt gecorrigeerd, wordt het zelfgenezende vermogen van het lichaam weer geactiveerd. Dit leidt tot vermindering of opheffing van klachten.

Achtergrond - Er zijn 62 verschillende Infoceuticals verdeelt over 4 categorieen, met elk hun eigen werkingsgebied. Infoceuticals zijn niet te vergelijken met homeopathie. Het actieve bestanddeel van de Infoceuticals is namelijk niet chemisch (kruiden, voeding, bloesem of farmaceutica). De Infoceuticals bevatten microscopisch kleine hoeveelheden colloïdale mineralen, waarvan de subatomische structuur een ‘code’ met informatie bevat die zich met het Lichaamsveld verbindt. De gecodeerde Infoceuticals zijn ontwikkeld om rechtstreeks in contact te komen met de blokkades in het Lichaamsveld. Deze blokkades zijn bijvoorbeeld veroorzaakt door shock, trauma, verontreinigende stoffen, emoties en dergelijke. Door deze blokkades op te heffen wordt de integriteit van het hoofdbesturingssysteem hersteld en het zelfgenezende vermogen keert terug. Het principe en de werking van de Infoceuticals is uniek.

Preventie - Ieder mens balanceert continu tussen ziekte en gezondheid. Verstoringen in het Lichaamsveld zijn al te constateren voordat er symptomen zijn. Daarom is de Nes ook heel geschikt als preventie tegen ziekte of om optimale gezondheid te creëren.

Therapie - De therapie kent verschillende stadia die doorlopen moeten worden. Eerst wordt de basis behandeld en later zonodig dieper liggende oorzaken. Gemiddeld duurt een behandeling 4 maanden. In de regel komt u 1 keer per maand voor een nieuwe scan en kan het innameplan van de Infoceuticals bijgesteld kan worden.

Meer informatie over NES therapie kunt u vinden op: www.nes-therapie.nl