Therapeutic Touch

 

Bij Therapeutic Touch wordt er vanuit gegaan dat de mens ook uit energie bestaat. Als er een verstoring in de energiebalans is, kan dat in allerlei symptomen, klachten en kwalen tot uiting komen.  Bij Therapeutic Touch wordt niet de klacht of het symptoom behandeld, maar wordt de verstoring in de energiestroom voor zover mogelijk verminderd of hersteld.
  
Onderzoek naar de effecten van Therapeutic Touch laat zien dat Therapeutic Touch onder meer effectief kan zijn bij angst, pijn, onrust, en wondgenezing. Het heeft vooral een ontspannend effect.

Vanuit deze benadering pas ik Therapeutic Touch als aanvullende ondersteuning toe en als het een zinvolle bijdrage tot vermindering van klachten kan leveren.

Met mijn handen probeer ik volgens een vast patroon het energieveld in harmonie te brengen om spanning te verminderen en af te voeren. Hierbij vindt geen lichamelijk contact plaats.

Meer weten over Therapeutic Touch: http://www.vanpraaginstituut.nl/